بالانس سانتریفیوژ

بالانس سانتریفیوژ در اصفهان

برای تماس با شرکت دوار بالانس و مشاوره خدمات بالانس سانتریفیوژ با شماره های زیر تماس بگیرید.

سانتریفیوژ ها در صنایع مختلف مانند تولید شکر تولید شیر خشک و صنایع نظامی کاربرد دارند و قطعاتی با دور بالا میباشند بالانس به صورت تک صفحه ای و دو صفحه ای توسط باربرداری انجام میسود.

بالانس سانتریفیوژ به توازن و تنظیم وزن یا توانایی یک سانتریفیوژ اطلاق می‌شود.

سانتریفیوژ یک دستگاه چرخشی است که با فراهم کردن نیروی گرانش مصنوعی، جسم‌ها یا ذرات درون یک محیط مایع یا گاز مورد جدا سازی قرار می‌گیرند. بالانس سانتریفیوژ به منظور جلوگیری از لرزش‌ها، تضادهای ناهموار، و بهبود کارایی و دقت جدا سازی در سانتریفیوژ استفاده می‌شود.

این فرآیند شامل شناسایی ناهمواری‌ها، تعیین و اعمال وزن یا تغییرات در مرکز جرم در نقاط مختلف سانتریفیوژ، و آزمایش و تنظیم نهایی می‌شود. بالانس سانتریفیوژ در صنایع مختلفی از جمله صنایع پزشکی، آزمایشگاهی، صنایع شیمیایی و بیولوژیکی بسیار اهمیت دارد. بهبود بالانس سانتریفیوژ می‌تواند تاثیر بزرگی بر دقت جدا سازی مواد داشته باشد.

اگر فن سانتریفیوژ از حالت استاندارد خارج شود، باید عملیات بالانس سازی فن انجام شود. به عبارت دیگر، هنگامی که پروانه فن اکسیال یا فن سانتریفیوژ در سیستم انتقال هوا مشکل داشته باشد، باید بالانس در محل پروانه انجام شود.

×