دستگاه بالانس پرتابل

دستگاه پرتابل آنالیز ارتعاشات جهت بالانس در یک یا دو صفحه در قطعات دوار. دارای دو سنسور جهت اندازه گیری

همزمان سرعت ارتعاشات، سنسور زاویه ی فاز لیزری، بلوک اندازه گیری ارتعاشات، که به همراه یک لپ تاب یا

نوت بوک استفاده میشود. بدنه ی فلزی برای استحکام بالا در محیط صنعتی، سادگی ظاهری دستگاه و نرم افزار و

همچنین کاربری آسان از خصوصیاتی هستند که از تجهیزات ساخت روسیه انتظار میرود .

- بالانس در یک یا دو صفحه.

- توانایی تشخیص نابالانسی با استفاده از آنالیز ارتعاشات قبل از بالانس.

- محاسبات بالانس به صورت اتوماتیک بدون نیاز به محاسبات کاربر.

- محاسبه ی عمق سوراخکاری در صورت نیاز به برداشت جرم از بخش دوار.

- محاسبه ی جرم وزنه ها برای تقسیم وزنه ی بالانس روی پره ها در فن ها.

- محاسبه ی مقدار و محل جرم بالانس در صفحات جایگزین.

- قابلیت استفاده در ماشینهای بالانس.

- ذخیره ی تمامی مراحل بالانس در آرشیو نرم افزار و ارائه ی پروتکل بالانس جهت پرینت.

- قابلیت آنالیز ارتعاشات با استفاده از گراف های ارتعاشی.

- استفاده از سنسورهای شتاب سنج جهت افزایش کارآیی سنسورها.

- امکان تکامل گراف های نرم افزار مطابق با سفارش کاربر.

- امکان اعمال تغییرات در خصوصیات دستگاه جهت بهینه سازی مطابق با سفارش کاربر.

- امکان استفاده از سنسورهای پروکسیمیتی جهت گرفتن گرافهای مربوطه در صورت سفارش کاربر.

- قابلیت اندازهگیری ارتعاشات از 100 تا 60،000 دور در دقیقه )امکان تغییر بازه وجود دارد(.

- توانایی پایش وضعیت ارتعاشات ماشین.

- دارای یک سال گارانتی

مشخصات فنی

 

توجه!

 

مشخصات فنی دستگاه مطابق با سفارش کاربر قابل تغییر میباشند.

 

 

         پکیج دستگاه

بلوک اندازه گیری

1

سنسور لیزری زاویه ی فاز

1

سنسور اندازه گیری سرعت ارتعاشات

2

پایه مگنیت

1

چمدان حمل دستگاه

1

ترازوی گرمی دیجیتالی

1

مدارک کاربری و گارانتی

2

لوح فشرده شامل نرم افزار دستگاه

1

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* بلوک اندازه گیری(1)

* 2عدد سنسور سرعت ارتعاشات ( 2 و 3)

* سنسور زاویه ی فاز(4 )

* لپ تاپ یا نوت بوک جهت اجرای نرم افزار که شامل پکیج نمی باشد( 5)

 

Device package
پکیج دستگاه

 

قابلیت های نرم افزاری

Software-capability
قابلیت های نرم افزاری

پنجره ی اصلی نرم افزار

زبانه های بالانس یک یا دو صفحه ای در نرم افزار دارای زیرمجموعه های اندازه گیری ارتعاشات،بالانس، آنالیز ارتعاشات و بخش آرشیو نرم افزار برای استخراج پروتکل ها جهت پرینت می باشند.

تنظیمات مقادیر حساسیت سنسورها و برداشت داده ها از سنسور زاویه ی فاز در زبانه ی سوم انجاممیشود. مقادیر ارتعاشات به دو صورت گراف Polar و عددی، نمودار Time wave و Spectrum

و شکل زمانی ارتعاشات برای یک چرخش جهت آنالیز فاز قرار دارند. تمامی نمودارها میتوانند به صورت همزمان از هر دو کانال داده ها را به نمایش بگذارند. بوسیله ی استفاده از آرشیو نرم افزار

میتوانید برای ذخیره ی سوابق ماشین ها استفاده کرده و با احضار داده های ماشین مراحل راه اندازی جهت بالانس را کاهش دهید. مقادیر ارتعاشی به صورت عددی و شکل برای استفاده در

نرم افزارهای محاسباتی و تحلیل قابل ذخیره هستند. نمودارهای دیگر مانند Orbit در صورت سفارش کاربر با نصب سنسورهای پروکسیمیتی قابل ارائه میباشد.

 

 

توجه! مشخصات نرم افزاری دستگاه مطابق با سفارش کاربر قابل تغییر میباشند.

 

اندازه گیری اولیه

 

جهت اطمینان از وجود نابالانسی قبل از شروع عملیات بالانس

 

Polar
Polar
Spectrum-Wave
Spectrum-Wave

 

نمودار یک چرخش
نمودار یک چرخش

بالانس

 نمایش موقعیت وزنه ی اصلاحی به شکل عددی و Polar

 انتخاب قطعات دوار دارای پره جهت تقسیم وزنه ی بالانس

 انتخاب کلاس بالانس مطابق با استاندارد

 محاسبات جهت حذف جرم

 محاسبه ی عمق سوراخ کاری با تعیین محدودیت های سوراخکاری و چگالی قطعه

 محاسبه ی صفحات جایگزین برای بالانس

بخش بالانس در یک صفحه
بخش بالانس در یک صفحه

 

بخش بالانس در دو صفحه
بخش بالانس در دو صفحه

 

 

 آنالیز ارتعاشات

 بازه ی نمایش فرکانسی از 64 تا 640 هرتز

نمودار یک چرخش – آنالیز فاز
نمودار یک چرخش – آنالیز فاز
نمودار هارمونیها
نمودار هارمونیها
Spectrum
Spectrum
Orbit
Orbit
مدلهای دیگر آنالیزور ارتعاشات

BK-1

 

BK-4

 

 BK8جهت پایش وضعیت سیستم

دارای 8 کانال جهت اندازهگیری همزمان ارتعاشات.

BK-8

 

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت دوار بالانس سپاهان میباشد.