بالانس گاردان

در شكل سنتي اتومبيلهاي سواري و بسياري از كاميونها هم اكنون نيز براي انتقال حركت از موتور و جعبه دنده به چرخهاي عقب از يك ميله رابط به نام ميل گاردان استفاده مي كنند فقط در يعضي ماشينها مثل فولكس واگن بدليل قرار داشتنم موتور در عقب از اين قاعده مستنثني بودند .

با توجه به ساختار انواع میل گاردان که علاوه  بر وجود ناهمگونی در ساختار مواد تولیدی و استفاده از مفصل های چهار شاخه جهت انتقال دوران ، معمولاً ارتعاشات زیادی ایجاد می کنند که این ارتعاشات توسط دستگاههای بالانس خاص در چند نقطه از قطعه با توجه به تعداد مفاصل موجود در گاردان بالانس گردیده و ارتعاشات آن را بر اساس استانداردهای ایزو به حداقل می رساند.دستگاههای بالانس گاردان با توجه به اینکه فلنجهای انتهایی میل گاردان نقاط اتکا و اتصال به ماشین می باشند و همچنین نوع ساختار مکانیکی آنها (که محور دوران را منعطف مینماید ) از طراحی خاصی بر خوردار می باشند.

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت دوار بالانس سپاهان میباشد.