بالانس پمپ

به احتمال زیاد یکی از کم مناقشه ترین عبارتهایی که یک متخصص تجهیزات دوار می تواند بیان کند این است که برای اطمینان از عملکرد پمپ بالانس دقیق روتور لازم و ضروری است. در اینجا در خصوص نقطه نظرات متفاوت استانداردهای مختلف نسبت به مسائل بالانسینگ روتور پمپ صحبت خواهیم نمود.

در روش Un Balanced Force که به اختصار UFM نامیده می شود مقدار نابالانسی مجاز روتور آن مقدار نابالانسی در روتور پمپ است که منجر به اعمال نیروی دینامیکی بر روی روتور می شود. این نیروی نابالانسی به صورت درصدی از وزن استاتیکی روتور بیان می شود. همچنین مقدار نیروی نابالانسی مجاز متناسب با سرعت دورانی روتور می باشد. ویرایش ششم استاندارد API 610 ازین روش برای مسائل مربوط به بالانسینگ پمپها استفاده می کند. بر اساس معیارهای ذکر شده در ویرایش ششم استاندارد API 610 مقدار جاز نیروی نابالانسی نباید از 10 درصد وزن استاتیکی روتور بیشتر شود.

در روش Specified Eccentricity Method که به اختصار SEM نامیده می شود میزان بالانس بودن روتور با فاصله بین مرکز جرم روتور و مرکز دوران روتور محاسبه می شود. روش SEM که در استاندارد AGMA 515.02 مورد استفاده قرار گرفته است توسط سازندگان کوپلینگهای انعطاف پذیر مورد استفاده قرار می گیرد. این روش از لحاظ مفهومی بسیار ساده می باشد. بر اساس استاندارد سازندگان کوپلینگ مجازند که از تلرانسهای ساخت به عنوان تلرانسهای بالانسینگ نیز استفاده کنند. البته بر اساس ویرایش هفتم استاندارد API 610  استفاده از کوپلینگهای منطبق با استاندارد AGMA 515.02 مجاز نمی باشد.

در روش Specified Circular Velocity که به اختصار SCV خوانده می شود از مفهوم تشابه مکانیکی استفاده می شود. برای روتورهای صلبی که از لحاظ هندسی در یک سرعت مماسی مشابه هستند مقادیر تنش در روتورها و یاتاقانها یکسان می باشد. این روش در استاندارد ISO 1940 مورد استفاده قرار گرفته است. این استاندارد اساس و مبنای استاندارد API 610 در مبحث بالانسینگ و از ویرایشهای 7 به بعد بوده است.

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت دوار بالانس سپاهان میباشد.