بالانس پروانه پمپ

کاهش میزان ارتعاشات در یک پروانه پمپ منجر به افزایش طول عمر و کارکرد مطمئن پمپ می شود. یکی از مهمترین عوامل ایجاد ارتعاشات در پمپ ها، بالانس نبودن پروانه پمپ است. اگر وزن یک پروانه بطور کاملا یکنواخت در اطراف محور دوران توزیع نشده باشد، به هنگام چرخش پروانه، نیروی گریز از مرکزی متناسب با توان دوم سرعت دورانی پمپ ( ) در سمتی که پروانه سنگین تر است به وجود می آید که ماحصل این نیروی گریز از مرکز ایجاد ارتعاش بر روی پمپ خواهد بود. مهمترین دلایل ایجاد نابالانسی در پروانه پمپ ها عبارتند از:

عیوب ایجاد شده به واسطه ریخته گری نامناسب
خوردگی پروانه یا رسوب گرفتگی
ایراد در بیرینگ ها

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت دوار بالانس سپاهان میباشد.