بالانس پروانه فن

يکي از ضروري ترين ملزومات استفاده از ايمپلر يا پروانه ها، داشتن دانش بالانس و ارتعاشات آنها مي باشد. وجود ارتعاشات در يک جسم دوار مساوي با کاهش عمر ياتاقانها و دستگاه مورد نظر و همچنين ايجاد سروصدا مي باشد. ارتعاشات اضافي در يک پروانه مي تواند دلايلي بسياري داشته باشد که يکي از مهمترين دلايل آن را مي توان وجود نابالانسي دانست.

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت دوار بالانس سپاهان میباشد.