بالانس پرتابل

نابالانسي هاي موجود در روتور را مي توان با انتخاب دو صفحه مجزا از بين برد. از انواع روش هاي بالانس مي توان به بالانس استاتيکي(تک صفخه اي) بالانس ديناميک(دو صفحه اي) و بالانس کوپلي(سه صفحه اي) اشاره نمود. براي بالانس پرتابل روتور هايي با سرعت بالا بدليل اينکه فرض روتور صلب داراي خطاي زيادي مي باشد بنابراين براي بالانس اين نوع از روتورها از روش هاي بالانس روتورهاي انعطاف پذير استفاده مي شود. دو نوع اصلي از دستگاه هاي بالانس ،ياتاقان سخت و نرم وجود دارد. تفاوت بين آنها در سيستم تعليق آنهاست، نه در ياتاقانهاي استفاده شده . در ماشين هاي ياتاقان سخت ، بالانس در فرکانس پايين تر از فرکانس رزونانس ماشين انجام مي شود.

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت دوار بالانس سپاهان میباشد.