بالانس تجهیزات دوار

 تجهیزات دوار ، بالانس در فرکانس بالاتر از فرکانس رزونانس ماشين انجام مي شود. هر دو نوع از ماشين ها داراي مزيت هاي مختلف و معايبي هستند. ماشين هاي ياتاقان سخت در بازه هاي وزني زيادي مي توانند استفاده شوند ، زيرا در اين ماشين ها از سنسورهاي اندازي گيري نيرو استفاده مي شودو تنها نياز به يک بار کاليبراسيون در طول زمان کارکرد دارند. فقط پنج ابعاد هندسي نياز است تا به ماشين داده شود تا ماشين آماده کار شود. بنابراين ، اين نوع ماشين ها براي مصارف توليدي خوب مي باشند زيرا نياز به کاليبراسيون ندارند و در بازه هاي وزني بيشتري کار مي کنند.(يک بار براي هميشه کاليبره مي شوند( در دستگاه هاي ياتاقان نرم وزن روتور نصب شده براي بالانس روي رفتار آن تاثير مي گذارد بنابراين در اين نوع ياتاقانها نياز به کاليبراسيون جداگانه براي هر روتور احساس مي شود. اين ماشين ها داراي حساسيت بيشتر مي باشند و بالانس بهتري را نتيجه مي دهند.

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت دوار بالانس سپاهان میباشد.