بالانس استاتیکی

با توجه به اينكه ماشينها و موتورها امروزه داراي سرعت دوراني بسيار زيادي بوده و روز به روز نيز سرعتشان افزايش مي يابد.، لازم است كليه قسمتهايي كه داراي حركت دوراني هستند تا حد امكان ،‌ كاملاً بالانس و متعادل شوند . عدم بالانس بودن اجزاي دوراني در اين ماشينها از يك طرف سبب افزايش نيروهاي وارده بر تكيه گاه ها و و افزايش تنش در اجزاء ماشين مي شوند و از طرف ديگر باعث به وجود آمدن ارتعاشات نامطلوب و خطرناك در ماشين مي شوند.

نابالانسی عبارت است از توزیع غیر یکنواخت جرم حول محور تقارن روتور.

در استاندارد ISO نابالانسی بدین صورت تعریف شده است: وضعیتی در روتور که در اثر انتقال ارتعاشات حاصل از نیروهای گریز از مرکز به بیرینگها، ایجاد میشود. تصحیح این توزیع نابرابر جرم در روتور را بالانسینگ می گوییم. در حقیقت بالانسینگ خطاهای ناشی از ساخت معیوب را پوشش می دهد.

قطعات توليدی دوار معمولاً بعد از توليد به علت تلرانسهای موجود در فرآيند توليد، دارای مقداری نابالانسی هستند. نابالانسی بر اساس تعريف عبارتست از حاصلضرب جرم در خارج از مرکزی

منظور از بالانس استاتيكي اين است كه مركز ثقل اجرام دوران كننده بر محور دوران منطبق باشد. بنابراين براي بالانس كردن مي بايست اثرات ناشي از نيروهاي وزن را خنثي كنيم .

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت دوار بالانس سپاهان میباشد.