اندازه گیری و آنالیز ارتعاشات

در بسیاری از عیوب، فرکانس ارتعاشات ایجاد شده با دور ماشین ارتباط دارد و در واقع مضارب صحیحی از دور ماشین در منحنی FFT دیده می شود. این مضارب را به شکل 1*rpm، 2*rpm و 3*rpm نشان می‏دهند.

جداول زیادی وجود دارند که مشخصات فرکانسی عیوب رایج را بیان می‏نمایند.

شکل موج ارتعاشات، در واقع سیگنال ارتعاشات بدون تقریباً هیچ‏گونه پردازشی است.

بنابراین، در تحلیل دینامیکی ماشین از اهمیت خاصی برخوردار است. در واقع، برخی عیوب نظیر شکستگی چرخ‏دنده ها، ارتعاشات ضربانی، پدیده مدولاسیون از طریق تحلیل شکل موج ارتعاش، آسان‏تر تشخیص داده می‏شوند.

از طریق مقایسه مقادیر زاویه فاز ارتعاش در نقاط و جهات مختلف اندازه‏گیری بر روی تجهیز، می‏توان اطلاعاتی از چگونگی حرکت اجزای مختلف تجهیز نسبت به یک‏دیگر به دست آورد. در برخی موارد، مشخصات فرکانسی ارتعاش ناشی از عیوب مختلف، مشابه یک‏دیگر می باشند و لذا تمایز بین این عیوب تنها از طریق منحنی فرکانسی امکان‏پذیر نخواهد بود. در این‏گونه موارد باید از سایر مشخصات سیگنال ارتعاشی مانند زاویه فاز برای تفکیک عیوب از هم استفاده کرد؛ زیرا برخلاف تشابه منحنی‏های فرکانسی، الگوی زاویه فاز در مورد اشکالات مختلف، متمایز می باشد.

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت دوار بالانس سپاهان میباشد.