ارتعاش سنجی


حسگر ارتعاش‏ سنجی اولین وسیله مورد نیاز برای اندازه‏گیری ارتعاشات و ابزاری است که حرکت ارتعاشی را حس کرده و آن را به یک سیگنال الکتریکی AC متناسب با حرکت ارتعاشی، تبدیل می کند.
با تبدیل ارتعاشات به سیگنال الکتریکی، امکان ذخیره‏سازی، انجام پردازش‏های بعدی و نیز مشاهده سیگنال از طریق دستگاه‏های الکترونیکی (تجهیزات داده برداری) فراهم می‏شود.
نکاتی که در مورد حسگرها باید دانست، عبارتند از:
نوع حسگر
انتخاب صحیح حسگر، با توجه به مشخصات آن (حساسیت، پاسخ فرکانسی، بازه دینامیکی، بازه اندازه‏گیری، ابعاد، وزن، دما و غیره)
نصب صحیح حسگر

حداقل امکاناتی که برای پیاده کردن برنامه مراقبت وضعیت بر مبنای ارتعاش‏سنجی مورد نیاز هستند، عبارتند از:
انواع حسگرهای ارتعاش‏سنجی
انواع تجهیزات داده‏برداری
نرم‏افزار پردازش و مدیریت اطلاعاتوضعیت مناسب اتصالات حسگر و کابل آن

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت دوار بالانس سپاهان میباشد.